Szervre vonatkozó jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 3/2015 (IV.28) Kismányok Község Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata :  https://or.njt.hu/onkorm/-:20:3869:2015:3:1:-:-:-/1/10