Szervre vonatkozó jogszabályok
2011.    évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2012.    évi CXCV. törvény az államháztartásról
2013.    évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2014.    évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
2015.    évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
2016.    évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2/2015. (II.25.)    Kismányok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Kismányok Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/47840